Energetický management

Externí energetik

Zajišťujeme základní průběžné potřeby klienta v oblasti dodávek a spotřeby energií  formou externí spolupráce. Tento produkt je určen pro firmy, které nemají k dispozici stálého specialistu v energetické oblasti, který by zajistil  tyto potřeby dané energetickým zákonem.

Produkt zahrnuje činnost pro oblast elektrická energie – (EE), zemního plynu- (ZP) zejména v těchto oblastech:

 • Kontrola správnosti obdržených faktur EE a ZP,
 • Sjednávání odběrových diagramů,
 • Analýza optimálních průběhů spotřeb
 • Výběr optimálního distribučního tarifu EE a ZP
 • Analýza nastavení rezervované kapacity EE a ZP
 • Analýza nastavení optimální hodnoty hlavního jištění EE
 • Nastavení tolerančního pásma spotřeby EE a ZP
 • a další  …

Výběrová řízení na dodávku energetických médií

Zajišťujeme organizaci a administraci výběrového řízení na dodavatele energií (EE a ZP) pro výrobní společnosti, obchodní společnosti a instituce a to i dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Tento produkt zajistí nejvýhodnější podmínky dodávky elektrické energie a zemního plynu. (Cena, splatnost, zálohy, zpoplatnění odchylek  … )

Provozování energetických celků

Zajišťujeme provoz „energetiky“ obchodních center, administrativních budov, průmyslových areálů, fotovoltaických elektráren a LDS dle energetické legislativy. A to včetně nákupu, prodeje a fakturace energií. Jedná se zejména o tyto služby:

 • Zajištění odpovědné osoby pro provozování licencovaných činnosti dle energetického zákona.
 • Vytvoření ekonomického modelu, metodiky a nastavení procesů provozování energetiky.
 • Vytvoření obchodního modelu nákupu a prodeje energií dle energetického zákona.
 • Zajištění měření spotřeby energií dle energetického zákona.
 • Zajištění vystavení faktur nájemcům nebo odběratelům dle energetického zákona
 • Zpracování výkazů, reportů a analýz dle požadavků jednotlivých provozů a činností stanovené platnou legislativou
 • Zajištění údržby, oprav a revizí energetických technologií

Energetická a ekonomická analýza – Energetický audit

Vypracujeme:

 • Energetické analýzy
 • Energetické audity ( v souladu se zákonem o zpracování energetického auditu )
 • Ekonomické analýzy spojené s pořízením a provozováním energetických technologií a spotřebičů

Služba obsahuje odborné posouzení stávajícího zařízení, případně komplexů budov, hal nebo jiných objektů, které odebírají energie, měření standardních i speciálních měření. ( el. veličiny, termovizní měření apod.)

Energetická analýza odhalí případné nedostatky ve využití energií a umožní navrhnout efektivní opatření k úpravě a tím i k úsporám v platbách za odebíranou energii.

Toto se týká všech druhů energií tj. elektřina, plyn, voda, chlad apod.

Diagnostika a měření

Zajišťujeme standardní i speciální měření v následujícím rozsahu:

 • Měření elektrických veličin a parametrů sítě, odběrného místa a nebo spotřebiče (U,I,f, jalová,činná,zkreslení sítě,vyšší harmonické …)
 • Měření kvality sítě dle ČSN
 • Termovizní měření