Produkty

Alternativní energie

 • Tepelná čerpadla
  Návrh, projekt, montáž, servis, administrativa.
 • Fotovoltaické elektrárny
  Návrh, projekt, montáž, servis, administrativa.
 • Solární termické systémy
  Návrh, projekt, montáž, servis, administrativa.
 • Kogenerační jednotky
  Návrh, projekt, montáž, servis, administrativa.

Energetický management

 • Externí energetik
  Zajišťuje základní potřeby v oblasti dodávek a spotřeby energií  (el.en., plyn…).
 • Výběrová řízení na dodávku médií
  Organizace výběrových řízení i dle zákona o veřejných zakázkách.
 • Provozování energ. celků
  Zajištění provozu  LDS, FVE, obchodních center, průmysl. zón …
 • Administrativa energ. provozů
  Dodržení  energ. legislativy (výpočet faktur, výkazů, …).
 • Energetická a ekonomická analýza
  Vyhodnocení ekonomiky provozu,  vypracování energ. auditu.
 • Diagnostika a měření
  Měření elektrických veličin a parametrů sítě , termovize.

Energetická analýza – portál

 • Predikce vývoje cen elektrické energie

Energetický řídící a monitorovací  systém AISYST

 • AISYS® – Účel systému
 • AISYS® – Systém pro oprávněné zákazníky
 • AISYS® – Web
 • AISYS® – Dálkové přenosy
 • AISYS® – Fakturace
 • AISYS® – Spotřební normy