Produkty

Energetický management

 • Externí energetik
  Zajišťuje základní potřeby v oblasti dodávek a spotřeby energií  (el.en., plyn…).
 • Výběrová řízení na dodávku médií
  Organizace výběrových řízení i dle zákona o veřejných zakázkách.
 • Provozování energ. celků
  Zajištění provozu  LDS, FVE, obchodních center, průmysl. zón …
 • Administrativa energ. provozů
  Dodržení  energ. legislativy (výpočet faktur, výkazů, …).
 • Energetická a ekonomická analýza
  Vyhodnocení ekonomiky provozu,  vypracování energ. auditu.
 • Diagnostika a měření
  Měření elektrických veličin a parametrů sítě , termovize.

Kvalita dodávky el. energie – kvalita napětí

 • Analýza a měření
  Vyhodnocení parametrů kvality dodávky el. energie.
 • Návrh opatření / technického řešení
  Návrh technického řešení k zajištění dodávky el. energie v předepsaných parametrech (mikrovýpadky, podpětí, přepětí, flicker, nesymetrie, vyšší harmonické a meziharmonické, jalová energie)
 • Dodávka a montáž
  Zajištění dodávky technologie, montáž a uvedení do provozu.
 • Záruční a pozáruční servis
  Zajištění záručního i pozáručního servisu, včetně údržby a oprav.

Energetická analýza

 • Predikce vývoje cen elektrické energie a zemního plynu

Energetický řídící a monitorovací  systém AISYS

 • AISYS® – Účel systému
 • AISYS® – Systém pro oprávněné zákazníky
 • AISYS® – Web
 • AISYS® – Dálkové přenosy
 • AISYS® – Fakturace
 • AISYS® – Spotřební normy

Alternativní energie

 • Tepelná čerpadla
  Návrh, projekt, montáž, servis, administrativa.
 • Fotovoltaické elektrárny
  Návrh, projekt, montáž, servis, administrativa.
 • Solární termické systémy
  Návrh, projekt, montáž, servis, administrativa.
 • Kogenerační jednotky
  Návrh, projekt, montáž, servis, administrativa.

Výkon zprostředkovatelské činnosti

 • EnEng s.r.o. vykonává zprostředkovatelskou činností v energetických odvětvích
  na základě registrace od Energetického regulačního úřadu (ERÚ) pod registračním
  číslem 74237833.
 • Řešení sporů při spotřebitelské činnosti
  Ve smyslu Zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění (Zákon o ochraně spotřebitele) informujeme, že mimosoudní řešení spotřebitelských sporů bude v souladu s ustanovením § 14 tohoto zákona řešeno takto:
  EnEng s.r.o. jako Zprostředkovatel se zavazuje, že vynaloží veškeré úsilí, aby případné spory vyplývající ze smluv byly urovnány smírnou cestou. Dále se zavazuje, že bude postupovat tak, aby sporná situace byla objektivně vysvětlena, a za tímto účelem poskytne nezbytnou součinnost. Mimosoudním orgánem pro řešení sporů je Energetický regulační úřad (ERÚ), Masarykovo náměstí 5, PSČ 586 01 Jihlava, www.eru.cz. V ostatních případech může kterákoli smluvní strana podat návrh příslušnému soudu. Rozhodným právem je právo České republiky.