Produkty

Energetický management

 • Externí energetik
  Zajišťuje základní potřeby v oblasti dodávek a spotřeby energií  (el.en., plyn…).
 • Výběrová řízení na dodávku médií
  Organizace výběrových řízení i dle zákona o veřejných zakázkách.
 • Provozování energ. celků
  Zajištění provozu  LDS, FVE, obchodních center, průmysl. zón …
 • Administrativa energ. provozů
  Dodržení  energ. legislativy (výpočet faktur, výkazů, …).
 • Energetická a ekonomická analýza
  Vyhodnocení ekonomiky provozu,  vypracování energ. auditu.
 • Diagnostika a měření
  Měření elektrických veličin a parametrů sítě , termovize.

Kvalita dodávky el. energie – kvalita napětí

 • Analýza a měření
  Vyhodnocení parametrů kvality dodávky el. energie.
 • Návrh opatření / technického řešení
  Návrh technického řešení k zajištění dodávky el. energie v předepsaných parametrech (mikrovýpadky, podpětí, přepětí, flicker, nesymetrie, vyšší harmonické a meziharmonické, jalová energie)
 • Dodávka a montáž
  Zajištění dodávky technologie, montáž a uvedení do provozu.
 • Záruční a pozáruční servis
  Zajištění záručního i pozáručního servisu, včetně údržby a oprav.

Energetická analýza

 • Predikce vývoje cen elektrické energie a zemního plynu

Energetický řídící a monitorovací  systém AISYS

 • AISYS® – Účel systému
 • AISYS® – Systém pro oprávněné zákazníky
 • AISYS® – Web
 • AISYS® – Dálkové přenosy
 • AISYS® – Fakturace
 • AISYS® – Spotřební normy

Alternativní energie

 • Tepelná čerpadla
  Návrh, projekt, montáž, servis, administrativa.
 • Fotovoltaické elektrárny
  Návrh, projekt, montáž, servis, administrativa.
 • Solární termické systémy
  Návrh, projekt, montáž, servis, administrativa.
 • Kogenerační jednotky
  Návrh, projekt, montáž, servis, administrativa.