O společnosti

EnEng s.r.o. je česká nezávislá společnost, poskytující komplexní služby v oblasti optimálního využití energií a výroby alternativních energií. Navržená řešení vychází z aktuálních potřeb a možností zákazníka. Hlavní prioritou je rychlá návratnost, kvalita a spolehlivost výrobků.

Naši pracovníci mají bohaté zkušenosti v oblastech:

  • Energetická legislativa – vypracování smluv na dodávku a prodej energií, vypracování smluv pro zajištění provozu LDS,  …
  • Kvalita dodávky elektřiny – změření a vyhodnocení parametrů dodávky elektřiny a návrh technického řešení k dosažení požadovaných veličin,  …
  • Technická odbornost - montáž, servis a revize NN a VN technologie, …
  • Obchod s energií – kalkulace ceny energií, tvorba cenových tarifů, energ. analýzy, …
  • Alternativní energie – montáž tepelných čerpadel, solárních systémů, fotovoltaických elektráren, kogeneračních jednotek,  …

Společnost EnEng s.r.o. je systémovým partnerem pro společnosti:

  • Power Grid s.r.o. – výroba elektrotechnického zařízení pro úpravu parametrů el. sítě
  • AISE Zlín s.r.o. – aplikace energetického systému AISYS v Čechách